Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach sp. z o. o.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
zezwolenia na działalność

Decyzja Nr 141/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lutego 2009 r. - zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (ZPiOŚ/0718/31/09)

 

Decyzja Nr 266/09 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, z istniejącej studni o głębokości 230 m, usytuowanej przy ul. Batorego w Ząbkach (WOŚ-6223-4/09)

 

Decyzja Nr 27/2009 Burmistrza Miasta Zabki z dnia 22 stycznia 2009 r. - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (ZPiOŚ/70540/1/09)

 

Decyzja Nr 37/09 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lutego 2009 r. - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (WOŚ-7613-1/09)

 

Decyzja Nr 265/09 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. - zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku działalności prowadzonej przez PGK w Ząbkach sp. z o.o. (WOŚ-7612-4/09)

 

Decyzja Nr 1037/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 1 czerwca 2009 r. - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonka (USC-DG-7062-1/09)

 

Decyzja Nr 603/09 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 czerwca 2009 r. - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobyłka (WI.6431/1/09)

 

Decyzja Nr 0153/2366/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 sierpnia 2009 r. - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta Marki (WOŚ.6431/4/2009)

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Tu nazwisko osoby odpowiedzialnej
Data modyfikacji: 2009/08/17 15:46:15
Redaktor: Robert Gajda

realizacja informatyczna: logo ornak