Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach sp. z o. o.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
TARYFA

 

         O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.2.2.2018 z dnia 28 maja 2018 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.

Nowa Taryfa po publikacji przez PGW Wody Polskie w dniu 13 lipca 2018 r. wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2018 r. i obowiązywać będzie do dnia 20 lipca 2021 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na okres 21.07.2018 r. - 20.07.2021 r.

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Tu nazwisko osoby odpowiedzialnej
Data modyfikacji: 2018/07/17 10:39:31
Redaktor: Robert Gajda

realizacja informatyczna: logo ornak