Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach sp. z o. o.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki jest:


1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z;

2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z;

3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z;

4. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z;

5. demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z;

6. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z;

7. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z;

8. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z;

9. roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z, w szczególności budowa, modernizacja i remonty ulic, chodników, placów oraz innych elementów związanych z infrastrukturą drogową;

10. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z;

11. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z;

12. przygotowywanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z;

13. wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z;

14. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z;

15. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z;

16. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z;

17. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z;

18. sprzątanie niewymienione w pkt. 16 i 17 - PKD 81.29.Z;

19. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z;

20. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z;

21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;

22. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z;

23. obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z;

24. obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z;

25. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - PKD 16.23.Z;

26. zakwaterowanie - PKD 55.90.Z;

27. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - PKD 46.14.Z;

28. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.52.Z;

29. sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć dachowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.53.Z;

30. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.59.Z;

31. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski - PKD 49.31.Z;

32. transport lądowy pasażerski, nie wymieniony w pkt. 31 - PKD 49.39.Z;

33. działalność usługowa związana z przeprowadzkami - 49.42.Z;

34. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z, w szczególności projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych.Siedzibą spółki jest miasto Ząbki.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także przy zachowaniu przepisów prawa poza jej granicami.

Osoba odpowiedzialna za treść: Tu nazwisko osoby odpowiedzialnej
Data modyfikacji: 2014/07/30 13:14:04
Redaktor: Robert Gajda

realizacja informatyczna: logo ornak