Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach sp. z o. o.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  więcej >


Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  więcej >


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  więcej >


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  więcej >


Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  więcej >


Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 więcej >


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług  więcej >


Uchwała Nr LIII/504/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. na lata 2018-2021.  więcej >Osoba odpowiedzialna za treść: Tu nazwisko osoby odpowiedzialnej
Data modyfikacji: 2014/05/16 14:23:58
Redaktor: Robert Gajda

realizacja informatyczna: logo ornak