Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach sp. z o. o.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_logo_small2_white.png Szanowni Państwo,

 od dnia 26 kwietnia 2021 r.
Kasa oraz Biuro Obsługi Klienta

ZOSTANĄ OTWARTE DLA INTERESANTÓW.

PRZYPOMINAMY:

- w Biurze Obsługi Klienta i przy Kasie może przebywać tylko po jednej osobie!
(prosimy wchodzić pojedynczo)
;

- przed wejściem prosimy o zasłonięcie ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk (środki dostępne przy wejściu).

Polecamy również korzystanie z alternatywnych form komunikacji tj. telefon, e-mail, e-BOK lub ePUAP.

 

NOWY rachunek bankowy
PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.

Bank Pekao S.A. konto nr:
39 1240 1053 1111 0010 6426 7372

Dotychczasowy rachunek bankowy
nr 61 1030 1016 0000 0000 9291 2019
w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
został zamknięty z dniem 31.01.2021 r.

  


DRODZY MIESZKAŃCY MIASTA ZĄBKI

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ W POLSCE
WIRUSA SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19
POLECAMY KORZYSTANIE Z NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI:

– przelewy elektroniczne – numer konta z faktury
– elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – ebok.pwikzabki.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP – epuap.gov.pl
– poczta elektroniczna – bok@pwikzabki.pl
– telefon w godzinach pracy biura – 22 7 816 816 i 22 7 816 818
– całodobowy telefon alarmowy – 501 651 198

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

  

ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki

 

KONTAKT:
tel.: (22) 7 816 816 i (22) 7 816 818
fax: (22) 69 00 490

 

TELEFONY ALARMOWE / AWARIA

kom. 501 651 198 (całodobowo)

kom. 601 975 562 (08:00 - 16:00)

zgłaszanie awarii wod-kan

email: bok@pwikzabki.pl

 

 

NIP: 125-151-67-82
REGON: 141684012
KRS: 0000321312

 

SEKRETARIAT

tel. wew. 259
e-mail: sekretariat@pwikzabki.pl

 

BIURO PRAWNE

tel. wew. 254

 

PRZETARGI

tel. wew. 111
e-mail: przetargi@pwikzabki.pl

 

 

 

 

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

czynne:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek - czwartek 8:00-16:00
piątek 7:00-15:00

e-mail: bok@pwikzabki.pl

Faktury z odczytu wodomierzy
tel. wew. 258
e-mail: fakturyzodczytow@pwikzabki.pl

Faktury dotyczące:
- Zlewni,
- Ryczałtów,
- Wspólnot mieszkaniowych

tel. wew. 100
e-mail: faktury@pwikzabki.pl

Umowy:
- na dostawę wody
- na odbiór ścieków

tel. wew. 256
e-mail: umowy@pwikzabki.pl

ZAKŁAD EKSPLOATACJI SIECI
Przyłączenia do sieci wod-kan:
- warunki techniczne
- uzgadnianie projektów
- odbiór wybudowanych
przyłączy wod-kan
tel. wew. 306
e-mail: warunki@pwikzabki.pl


Odczyty wodomierzy/legalizacja
tel. wew. 306
e-mail: inkasent@pwikzabki.pl

tel. wew. 136
e-mail: eksploatacja@pwikzabki.pl


DZIAŁ INWESTYCJI
I PRODUKCJI WODY

- uzgadnianie projektów sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
- nadzór nad budową sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
- Stacja Uzdatniania Wody
tel. wew. 138
e-mail: projekty@pwikzabki.pl
tel. wew. 262
e-mail: inwestycje@pwikzabki.pl


DZIAŁ OBSŁUGI
Gospodarka pojazdami
i maszynami

tel. wew. 304
e-mail: administracja@pwikzabki.pl


KSIĘGOWOŚĆ
tel. wew. 140
e-mail:  ksiegowosc@pwikzabki.pl


Windykacja należności
tel. wew. 139
e-mail:  windykacja@pwikzabki.pl

 

KASA
tel. wew. 257

kasa czynna:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek - czwartek 8:00-16:00
piątek 7:00-15:00


Osoba odpowiedzialna za treść: Tu nazwisko osoby odpowiedzialnej
Data modyfikacji: 2021/04/22 11:31:27
Redaktor: Robert Gajda

realizacja informatyczna: logo ornak